โครงการ “ทำหมันน้องหมาขาจร”

โครงการ “ทำหมันน้องหมาขาจร”

อิมแพ็คฯ ผู้จัดงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4 (VET4), University of Pennsylvania, อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท (SmartHeart) และมีโอ (Me-O) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กับโครงการ “ทำหมันน้องหมาขาจร” ร่วมทำหมันให้สุนัขจรจัดที่อยู่ในการดูแลของอิมแพ็ค ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Conference Room อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. นำโดยคุณตุ้ม กุลวดี ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

นับเป็นโครงการดีๆ ที่จะช่วยลดอัตราการเกิด และลดการเพิ่มจำนวนของน้องหมาจรจัด ซึ่งจริงๆ แล้ว การคุมกำเนิดน้องหมาโดยการฉีดยาคุม จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อน้องหมาได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าอิมแพ็คในฐานะผู้จัดงาน Dog Show และ VET4 ไม่ได้ทอดทิ้งสุนัขจรจัด เราให้ความสำคัญกับการเป็นอยู่ของสุนัขทุกตัวอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัด

โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดคุณหมออารยา โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4 และทางทีมงานคุณหมอจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางทีมงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ IMPACT Exhibition Management ขอขอบคุณคุณหมออารยา โรงพยาบาลสัตว์ VET4 และคุณหมอจากทางมหาวิทยาลัย Pennsylvania เป็นอย่างสูง