วัน เวลา และสถานที่

ชื่องาน

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2020 (ครั้งที่ 19)

วันที่ และเวลาจัดแสดงงาน

วันที่จัดแสดงงาน: 25 – 28 มิถุนายน 2563
เวลาจัดแสดงงาน: 10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน

อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อัพเดท!! แผนผังพื้นที่ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี