อิมแพ็คใส่ใจ เจ้าตูบ เจ้าเหมียว ด้วยการฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า!

อิมแพ็คใส่ใจ เจ้าตูบ เจ้าเหมียว ด้วยการฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า!

ช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้าระบาด อิมแพ็คใส่ใจดูแลพนักงานทุกคน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าหมาเจ้าแมวที่อยู่ในอิมแพ็คของเรา ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบมาตรฐาน มอก.22300