ผู้ร่วมชมงาน

ใครๆ ก็มางานนี้!
  • บุคคลทั่วไปและกลุ่มนักธุรกิจ
  • เจ้าของสุนัขและคนรักสุนัข
  • สื่อมวลชนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์
  • ธุรกิจตัด-แต่งขนสุนัข
  • กลุ่มหรือสมาคมคนรักสุนัข
  • ผู้ค้าส่งและค้าปลีกอุปกรณ์สุนัข
  • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สุนัข
  • สัตวแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิคสัตว์
  • ร้านขายและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุนัข