ใครจะมาร่วมเป็นผู้แสดงงานบ้าง?

ประเภทสินค้า
 • อาหารและของขบเคี้ยวสำหรับสุนัข
 • อุปกรณ์สำหรับการตัดแต่งขนสุนัข
 • สินค้าสำหรับสุนัข เช่น กรงและบ้าน ของเล่น ถาดใส่อาหาร ปลอกคอ สายจูง ฯลฯ
 • เสื้อผ้า แฟชั่นของสุนัข
 • บริการต่างๆ เช่น อาบน้ำ-ตัดแต่งขน
 • ฟาร์มจำหน่ายและเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง (มีใบ Pedigree)
 • สื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 • สินค้าและของที่ระลึกเกี่ยวกับสุนัข
 • องค์กรเพื่อการกุศลที่ช่วยเหลือสุนัข
 • เวชภัณฑ์ ยา วัคซีน อาหารเสริม
 • โรงพยาบาล/คลีนิครักษาสัตว์เลี้ยง บริการฝึก และออกกำลัง
 • แชมพู โลชั่น และสเปรย์ดูแลบำรุงขน, น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค