VPN Venture Talk: เรื่องต้องรู้ของหมอมือใหม่

VPN Venture Talk: เรื่องต้องรู้ของหมอมือใหม่

วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องแอมเบอร์ 1
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ก้าวแรกของสัตวแพทย์จบใหม่ สู่การเป็นมืออาชีพ
กับสัมมนา VPN Venture Talk: เรื่องต้องรู้ของหมอมือใหม่ รวมหัวข้อที่สัตวแพทย์จบใหม่ไม่ควรพลาด
  • การวางแผนการเงิน เก็บเงินอย่างไรให้ครบล้าน
  • ภาษีคืออะไร? วางแผนภาษีอย่างไรให้มีเงินเก็บ?
  • ทำความรู้จักข้อดี – ข้อเสีย บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด
  • รู้จักเวชภัณฑ์ทางการสัตวแพทย์
ลงทะเบียนฟรี : http://bit.ly/3NHr4jZ?r=qr
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. ก้าวแรกสู่เงินล้าน: ทำความรู้จักหลักการวางแผนการเงิน เก็บเงินอย่างไรให้ครบล้าน
โดย น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร (คลีนิคการลงทุน) และ KTC
10.00 – 10.10 น. รับประทานอาหารว่างช่วงเช้า
10.10 – 11.10 น. ก้าวแรกสู่เงินล้าน: ภาษีคืออะไร? วางแผนภาษีอย่างไรให้มีเงินเก็บ?
โดย น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร (คลีนิคการลงทุน) และ KTC
11.10 – 12.10 น. ทำความรู้จักบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด และข้อดี ข้อเสีย
ดำเนินรายการโดยทีมวิทยากร KTC
12.10 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. Getting to Know vet product: เรื่องยาต้องรู้ ทำความรู้จักเวชภัณฑ์ทางการสัตว์แพทย์
ดำเนินรายการโดย น.สพ. อิทธิพงษ์ ขำกวี รองบรรณาธิการ VPN
15.00 – 15.10 น. รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย
15.10 – 15.20 น. Getting to Know vet product: เรื่องยาต้องรู้ ทำความรู้จักเวชภัณฑ์ทางการสัตว์แพทย์
ดำเนินรายการโดย น.สพ. อิทธิพงษ์ ขำกวี รองบรรณาธิการ VPN (ต่อ)