เจาะลึกอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ผ่านสัมมนาออนไลน์
ของ Thailand International Dog Show

หัวข้อ : "Pet Industry Development and Business Opportunities in Thailand and Southeast Asia"

ดำเนินรายการโดย

  • คุณ Wing Yan Wong, ผู้จัดงาน Thailand International Dog Show 2567
  • คุณ Cheng Yang , นายกสมาคม China Pet Industry Association (CPIA )
  • คุณนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์, นายกสมาคม Thai Pet Product Industries Association (TPIA)
  • คุณนันทพล ตันติวงศ์อำไพ, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และอดีตประธาน Thai Pet Product Industries Association (TPIA)

วันที่ : 30 เมษายน 2567
เวลา : 14.00 น. (GMT+7)
ภาษา : อังกฤษ