สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการวีซ่า อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่.

หากท่านต้องการวีซ่า เราสามารถส่งจดหมายเชิญเพื่อใช้ประกอบการทำวีซ่า เพียงแค่ระบุตอนลงทะเบียนออนไลน์กับเรา