ข้อมูลงาน

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2020 (ครั้งที่ 19)
วันที่ และเวลาจัดแสดงงาน

วันที่จัดแสดงงาน: 25-28 มิถุนายน 2563
เวลาจัดแสดงงาน: 10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน

อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผู้จัดงาน
 • บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
 • สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้ขยายโอกาสทางธุรกิจและแสดงนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า และบริการเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจร
 • เพื่อเป็นงานที่สร้างความบันเทิง และความสัมพันธ์ระหว่างสุนัข และเจ้าของ
 • เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธี
 • เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับการประกวดสุนัขของประเทศไทย
ประเภทสินค้า
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร และของขบเคี้ยวสำหรับสุนัข
 • แชมพู โลชั่น และสเปรย์ดูแลบำรุงขน, น้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค
 • อุปกรณ์สำหรับการตัดแต่งขนสุนัข
 • สินค้าสำหรับสุนัข เช่น กรงและบ้านสุนัข ของเล่น ถาดใส่อาหารปลอกคอ สายจูง ฯลฯ
 • เสื้อผ้าแฟชั่นสุนัข
 • ฟาร์มจำหน่าย – เพาะพันธุ์สุนัข (จะต้องมีใบรับรอง Pedigree)
 • เวชภัณฑ์ยา วัคซีน และอาหารเสริม
 • โรงพยาบาล / คลินิคสัตว์เลี้ยง บริการฝึกและออกกำลังสุนัข ฯลฯ
 • สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 • องค์กรเพื่อการกุศลที่ดูแลช่วยเหลือสุนัขจรจัด
ผู้เข้าชมงาน
 • เจ้าของสุนัขและคนรักสุนัข
 • ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
 • ผู้นำเข้าและส่งออก / ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก
 • ร้านขายสัตว์เลี้ยงและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
 • สัตวแพทย์ โรงพยาบาล และคลินิครักษาสัตว์เลี้ยง / ธุรกิจตัดแต่งขนสุนัข

Year Plan 2019