ข้อมูลงาน

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2019 (ครั้งที่ 18)
วันที่ และเวลาจัดแสดงงาน

วันที่จัดแสดงงาน: 4-7 กรกฎาคม 2562
เวลาจัดแสดงงาน: 10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน

อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้ขยายโอกาสทางธุรกิจและแสดงนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจร
  • เพื่อเป็นงานที่สร้างความบันเทิงและความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ
  • เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธี
  • เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับการประกวดสุนัขในระดับสากล