รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงงาน

Company Name (Eng)BrandProductBooth No.
PERFECT COMPANION GROUP CO.,LTD.SmartHeart,SmartHeart GoldDOG FOODS09, B15-B16
PERFECT COMPANION GROUP CO.,LTD.LuvCareDOG FOODC15-C16
BEARING PET CARE CO.,LTD.BEARINGSHAMPOOS01
MANOON PETSHOP BY IKS CO.,LTD.MANOON PET SHOPPET FOODS02
YIAM PANICH INTERNATIONAL CO.,LTDORIJEN, SUKINA PETTOPET FOODS03
ROYAL CANIN (THAILAND) CO.,LTD.ROYAL CANINPET FOODS04
THONGLOR PET HOSPITALTHONGLOR PET HOSPITALPET HOSPITALS05
HATO PET WELLNESS CENTER CO.,LTD.HATO PET WELLNESS CENTERPET WELLNESSS06
INTERNATIONAL PET FOOD CO.,LTD.JERHIGH, JINNYPET FOOD,SNACKS07, J01-J04
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH (THAILAND) CO.,LTD.FRONTLINEPET MEDICAL S08
GREATEST PET CARE CO.,LTD.PLUTO, SILVER, GREATTITAN, LINCOINPET FOOD & SNACKS10
SHAWPET CO.,LTD.SHAWPETPET FOODS11,E15-E16
IVET ANIMAL HOSPITALIVETPET HOSPITALS12
DOCTORYA PHARMA CO.,LTD.FRONTGUARDPET SUPPLEMENTB01,B03
MY BRAND GROUP CO.,LTD.DOG IDEAPET CLOTHESB02
TUAYFUBEARTUAYFUBEARPET SNACKB04
BENTRADE INTERNATIONAL CO.,LTD.Dfang ThailandPET MAT & PET EQUIPMENTB05-B06
BINKY BARKERBINKY BARKERPET BEDB07
ASIA SUZUKI CO.,LTD.BISCALSNACK B08
B AND N CO.,LTD.CHRIS CHRISTENSEN PLUSH PUPPYSHAMPOOB09,B11
GIGWI THAILANDGIGWI THAILANDDOG PRODUCTB10,B12
ABOUT FEED CO.,LTD.ZENODOG FOODB13,B14
RECO PET CO.,LTD. NEXGARD SPECTRA, BROADLINE, BRAVECTO, ROYAL CANINPET FOOD & MEDICALC01,C02,C04
PUNSUP87 CO.,LTD.HUG DOGPET EQUIPMENT & ACCESSORIESC05-C06
WXY GLOBAL CO.,LTD. COMPETPET STROLLERC07-C08
BKK DOG GROOMINGBKK GROOMINGGROOMING PRODUCTSC11
PET WORLD CENTER CO.,LTD.PETMEPET PRODUCTC12
O2 NATURE CO.,LTD.O2 NATURESHAMPOOC13
PET GUSTO CO.,LTD.LOVEMESNACKC14
ABOX CO., LTD.ABOX PET WIPESPET CLEANER & CLOTHESD01
AT CORPORATE CO.,LTD.GRIP CLEANING PRODUCTSD02
RAPPORT CO.,LTD.RAPPORTAIR CLEANERD03
PET WORLD AND INNOVATION CO.,LTD.PET WORLD BY ESC PARKPET COMMUNITYD04
CAPTAIN QUINT'S FAMILY CO.,LTD.KUMFI COMFYDOG EQUIPMENTD05-D06
PET NATIONMELLOW PET SHOPPET CLOTHESD07-D08
ATCO CO.,LTD.DOGGYDOLLYPET CLOTHESD11-D12
PET 2 GO CO., LTD.MunzniePET PRODUCT & FOODD13-D14
HUNTER GROUP LTD.,PARTSLEEKYPET FOOD & EQUIPMENTD15-D16
THE POTION MAKER CO.,LTDDOGGY POTIONGROOMING PRODUCTSE01
MORITOMO (THAILAND) CO.,LTD.MORISUSPRAY CLEANERE02
CHANGSAI TRADING CO.,LTD.GOAT MILKGOAT MILKE03
OMNIRAISE CO.,LTD.SOI DOGFOUNDATIONE04
PETSIDENCE CO.,LTD.PETSIDEPET CLEANING PRODUCTSE05
MHADERMHADERPET BEDE06
PET SPECIALIST CO.,LTD.PUPPECLOTHESE07-E08, F07
YAWNING PUPYAWNING PUPPET EQUIPMENTE09
BUSINESS TRENDY CO.,LTD.MIXNERALPOWER DEODORIZERE10
KRUNGSRI KRUNGSRI BANKE11
WHITE CRANE (V.88) AQUA TECH CO.,LTDGREEN PETTFOOD SUPPLEMENTE12
BEST EQUIPMENT CENTER CO.,LTD.BECarePET CARE PRODUCT E13
BOTANICS LIFE CO.,LTDORGASHAMPOOE14
TECHNICPET (THAILAND) CO.,LTD.HAPPY PET,OKIKOFOOD & EQUIPMENTF01-F04
COWAY (THAILAND) CO.,LTD.COWAYAIR CLEANERF05
DOLLYDOLLY SHAMPOOF06
LITTLE FAMILY GROUP CO.,LTD.LITTLE DOGSPET CLOTHESF08, F10
VET RECOMMENDED CO.,LTD.OXYFRESH, LintbellsPET FOOD & MEDICALF09,F11
PET PREMIUM GROUP CO.,LTD.PETS PREMIUMACCESSORIESF12
PET PAW CO.,LTD.PET PAWAPPLICATIONF13-F14
INGENIOUS CREATIONS CO.,LTD.EXP JAPONBUGGY HOOK - Stroller AccessoriesF15
YUVICORN GLOBAL CO.,LTD.CHEWMATESNACKF16
KUNGFU FAMILY FARMKUNGFU FAMILY FARMDOG FARMFM01
FRENCHIE GALLERYFRENCHIE GALLERYFARMFM03
JACKKY FARMJACKKY FARMDOG FARMFM04
สถานีอิ่มอร่อยสถานีอิ่มอร่อยFOOD ZONEFZ01
ครัวกัลปพฤกษ์​ครัวกัลปพฤกษ์​FOODFZ02
KHAOMUNKAI KHAOTEE (โก๊ะตี๋ข้าวมันไก่) ข้าวมันไก่โก๊ะตี๋FOOD FZ03
ANNIE COFFEE ROASTERANNIE COFFEE ROASTERCOFFEEFZ04
YUVICORN GLOBAL CO.,LTD.INDIAN FOODFOOD ZONEFZ05
ปลากรายแปลงร่างปลากรายแปลงร่างFOODFZ06
ข้าวแกงคุณนัส & น้ำสมุนไพรข้าวแกงคุณนัส & น้ำสมุนไพรFOOD ZONEFZ07
เจ้เตียง ผลไม้ดำเนินเจ้เตียง ผลไม้ดำเนินFOOD ZONEFZ08
THAI AWESOME CO.,LTD.MOOCHIEPET FOODG01-G04
BEYOUND ORDINARY BEYOUND ORDINARY ACCESSORIESG05
PROCHEW CO.,LTD.PRO CHEW SNACKG06
DOG OWNER (THAILAND) CO.,LTD.PEE POO STATIONPEE PADG07
DOG CORNER DOG CORNERCLOTHESG08
ALPHAGEEK CO.,LTD.HOBBY QRSMART TAGG09
DRONE ACADEMY THAILANDROBODOG DRONE AND ROBOT SCHOOLG10
GEORGETOWN PET NUTRITION CO.,LTD.HOYA BARKERYSNACKG11
PLAHOM SNACK & MORE LTD., PARTPUPPY GALLERYPET EQUIPMENT, CLOTHESG12
FOOD INNOVA TRADING AND SERVICE CO.,LTD.NEKKO TORO,HERCULES, HONG HONG, MEAW MEAWPET FOOD G13-G16
PAMORNCHAI SUPPLY LTD., PART. OPTI LIFE PRIMEPET FOODG17-G20
INTERVETTA CO.,LTD.DERMCARE,PET SELECT,MARIA,CHOO CHOOPET FOOD & SUPPLEMENTH01-H02
ELOWFAR CO.,LTD.SNAPPY TOM, HUGWET PET FOODH03,H05
PETUJAPANIE CO.,LTDFUNFEDPET MEDICAL H04
YOU AND ME AND THEM CO., LTD. HUG MEPET ACCESSORIESH06
FEELCOACHFEELCOACHMOSQUITO REPELLENT STICKERH07
A A GARMENT CO.,LTD.SPOONCLOTHESH08
IDEAS SHOT PRODUCTIONDEY DEE DERNMEDIA BARTERH09
KEVINA KEVINA PET SHAMPOO & MOSQUITO REPELLENTH10
PT.INTERPET CO., LTD.PROSNACKDOG FOODH11-H12
ORGANIC NATURE CO.,LTD.BUBBLE BEARPET SHAMPOOH13
HOUSE CHEM CO., LTD. SIERRIO WORLD PETSSNACK H14
PROLION PROLIONPET EQUIPMENT ,BATTERIANH15-H16
PROFESSIONAL FEED CO.,LTD.F1PET FOODJ05-J06
ANEEPETANEEPETPET BEDJ07
NUTRITIONAL PET CO.,LTD.NUTRITIONAL PETPET EQUIPMENTJ08
MIRACLE PROGRESS CO.,LTD.BENJEEPET EQUIPMENTJ09
SIAM AGRI SUPPLY CO.,LTD. PAWLYSUPPLEMENTJ10
SOM PETSHOPส้มเพ็ทช็อปPET SHOPJ11
THE PRODUCT INFORMATION AND SERVICE GROUP CO.,LTD.GREATER GOODPET EQUIPMENTJ12
SIAM PLETHORA LTD., PARTPAWS FOR ALLPET SHAMPOOJ13
PETLIMITED BARDOTGA KENNELShetland Sheepdog club of Thailand MEDIA BARTERJ14,J16
MALI THE SAMOYEDMali The SamoyedMEDIA BARTERJ15
HTT INNOVATION CO.,LTD.PAPIFEEDPET EQUIPMENTN01
RAK NONG PET SHOP RAK NONG PET SHOP CLOTHESN02
PETSTORE THAILAND CO.,LTD.TORI PETSPET EQUIPMENT & ACCESSORIESN03
CHIMZEO PET FOOD GROUPCHIMZEOPET SNACK N04
PET'S FRIEND FOREVERPET'S FRIEND FOREVERPET EQUIPMENTN05
CHOPPER PET SHOP CHOPPER PET SHOP PET EQUIPMENT, CLOTHESN06
BABY GIGI (THAILAND) CO.,LTD.COWAYPET TECHNOLOGYN09
THE ORITY CO., LTD. PETKAAD BY PETORITYPET EQUIPMENTN10
OD CARE SHOPOD CARE SHOPPET EQUIPMENT & ACCESSORIESN11
N12
LITTLE PAWSLITTLE PAWSSNACK N13
MAKE ME PAWS MAKE ME PAWS PET EQUIPMENTN14
CRYSTAL CHORUSCRYSTAL CHORUSPET SHAMPOON15
SO GLAM CO., LTD. PET AHOLICPET WIPESN16
CHUBBY TAILSCHUBBYTAILSACCESSORIESN19-N20
ZEPHICURE CO.,LTD.ZURTHOLCLEANING PRODUCTSN21
PAPI PET GOOIDESPAPI PET GOOIDESPET TOY, PET PRODUCTSN22
EPIC AI MARKETING CO.,LTD.CLAWSETPET CLOTHESN23
C.T.R. MULTITRADE CO.,LTD. Hi BUDDYSNACKN24
PAWS PHOTOBOOTHPAWS PHOTOBOOTHPET PHOTOBOOTHN25
789 PETCARE CLINIC CO.,LTD.NATURALPLUSPET PRODUCE,SHAMPOON26
BIG BOSS AND THE GANGBIG BOSS AND THE GANGPET ACCESSORIESN27-N28
ASIA BIG DOGASIA BIG DOGDOG FARMN29-N30
ABSOLUTE ENTERPRISE CO.,LTD.AMHELP THAILANDCHARITY PRODUCTN31-N32
COOPSCOOPSSNACKN33
TUNG TUNG SHOPตุงตุงช็อปCAT CAFÉ & PET EQUIPMENTN34
TRISHAWA RESORTTRISHAWA RESORTRESORTP01
H & A PARK CO.,LTD.AVANI+ HUA HIN RESORTPET HOTELP03
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.ทิพยประกันภัยPET INSURANCEP05,P07
HEALTHYPAWSTHHEALTHYPAWSTHSNACKP06
UNICEF UNICEF THAILANDCHARITY P08
โครงการปันยิ้มเพื่อน้องโครงการปันยิ้มเพื่อน้องCHARITY P10
สถานสงเคราะห์สุนัขจรป้ามณีสถานสงเคราะห์สุนัขจรป้ามณีCHARITY P11

Adoption zone

Company Name (Eng)BrandProductBooth No.
กลุ่มวิลแชร์ฟรีเพื่อสัตว์พิการนครราชสีมา กลุ่มวิลแชร์ฟรีเพื่อสัตว์พิการนครราชสีมาFOUNDATIONAD01
Thailand Adopter Club Thailand Adopter Club FOUNDATIONAD02
บ้านรักหมา ป้าพีร์ บ้านรักหมา ป้าพีร์ FOUNDATIONAD03
บ้านชิตมณี บ้านชิตมณี FOUNDATIONAD04
เพจไทยแท้ๆหาบ้าน เพจไทยแท้ๆหาบ้าน FOUNDATIONAD05
เพจหมาจรชะอำ เพจหมาจรชะอำ FOUNDATIONAD06
หมากระสอบ MAH KRA SOBFOUNDATIONAD07