ด้วยจำนวนคนสูงอายุ คนโสด หรือคนที่ไม่มีลูก มีมากขึ้น ทำให้ “การเลี้ยงสัตว์” ไว้เป็นเพื่อน หรือเสมือนเป็นลูก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งการแชร์ภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักผ่านทาง Social Media เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหนึ่ง ที่ทำให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโต ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ โรงพยาบาล คลินิก สปา โรงแรม โรงเรียนฝึก เสื้อผ้าและเครื่องประดับสัตว์ นอกจากนี้ “K SME” ยังเผยมูลค่า “ธุรกิจสัตว์เลี้ยง” ปี 2561 อยู่ที่ 3.22 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจอาหารสัตว์ 45% หรือคิดเป็นมูลค่า 1.46 หมื่นล้านบาท เป็น Category ที่มีสัดส่วนใหญ่สุดและการแข่งขันสูงสุดในตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง ตามมาด้วย ธุรกิจดูแลสุขภาพสัตว์ มีสัดส่วน 32% คิดเป็นมูลค่า 1.02 หมื่นล้านบาท / ธุรกิจสินค้าอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า ของเล่น สัดส่วน 23% มูลค่า 7,370 ล้านบาท

5 ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโต ประกอบด้วย
  1. Aging Population จำนวนคนโสด และคนอายุยืนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม
  2. Dual Income, No Kids (D.I.N.K) คนแต่งงานแล้ว ไม่มีบุตร หรือมีแค่คนเดียว รวมทั้งการอยู่เป็นคู่ในเพศเดียวกัน
  3. Pet Humanization กลุ่มคนรักสัตว์ นิยมเลี้ยงสัตว์เสมือนลูก และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูง
  4. Pet Healthcare Improved วิวัฒนาการทางการแพทย์ดีขึ้น
  5. Friendly Pet Community มีสถานที่และที่พักอาศัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

ขณะที่ประเภทสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากสุด พบว่าในปี 2560 สัตว์เลี้ยงที่นิยมมากที่สุด คือ สุนัข 62% รองลงมาคือ แมว 23% ซึ่งคนรักสัตว์เป็นกลุ่มคนที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อสัตว์เลี้ยงสุดรัก ทำให้ค่าใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ